Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Ngày ban hành:
01/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực